Zaznacz stronę

Optymalizacja oznacza wyznaczenie najlepszego sposobu rozwiązania danego problemu, przy zastosowaniu ustalonego wcześniej kryterium. W ostatnich latach słowo to zyskało dużą popularność, ponieważ często mówi się o optymalizacji strony internetowej. O tym, co kryje się pod tym wyrażeniem, najlepiej wiedzą specjaliści z zakresu marketingu internetowej.

Optymalizacja strony internetowej to inaczej dostosowanie tejże strony do zasad, którymi kierują się wyszukiwarki internetowych. Podejmowane działania mają na celu zapewnienie stronie dobrej pozycji w wyszukiwarce. Optymalizację stron www dzieli się na optymalizację kodu oraz optymalizację treści. Optymalizacja kodu to działania ukierunkowane na poprawę prędkości wyświetlania strony, dostosowanie kodu do obowiązujących standardów oraz ułatwienie wyszukiwania strony przez wyszukiwarki internetowe. Optymalizacja treści to natomiast te działania, których celem jest poprawa przystępności strony dla użytkowników sieci oraz ułatwienie korzystania z niej osobom niepełnosprawnym. Optymalizacja grafika skoncentrowana jest na wadze plików graficznych oraz na bezstratnej kompresji.

Optymalizacja strony internetowej nie zawsze musi oznaczać jej całkowitą przebudowę. W tej kwestii warto jednak zdać się na specjalistów, którzy mają doświadczenie w pozycjonowaniu i optymalizacji. Niektórzy podejmują próby samodzielnej realizacji tego zadania. W takiej sytuacji należy rozpocząć od poszerzenia swojej wiedzy, poprzez lekturę dostępnych w sieci artykułów.